Adatkezelési útmutató

Az e-mail címét, nevét, üzenetének tartalmát bizalmasan kezelem, harmadik személynek nem adom ki.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően, figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt („Infotv.”) a megadott adatokat csak kapcsolatfelvételre használom. Adatkezelőként gondoskodom az adatok biztonságáról, megteszem azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.